Nieuw onderwerp
Op 8-12.info is nu een aparte pagina ingeruimd voor het onderwerp Maatschappij. Een aantal sites rond maatschappij en samenleving werd al gelinked, zoals Politiek4Kids (op dit moment under construction), WarChild en pestsites. Maar steeds meer maatschappelijk relevante websites voor kinderen doken op, waaronder de uitstekende informatieve site voor broertjes en zusjes van kinderen met een ernstige ziekte of handicap: Brusjes.

Zo kregen ook de sites rond kindermishandeling en de verwijzingen naar de kindertelefoon een goede plek, plus de onderwerpen Dood gaan, Geld en Duurzaamheid. SchoolTV en Surfsleutel hebben diverse eigen dossiers samengesteld over maatschappelijke thema’s en bijzonder is ook Krux.nl een informatie- en discussiesite voor jongeren – met begrijpelijke taal en actuele onderwerpen. Goed beschouwd veel zware kost; twee interne links in ieder geval nog naar de pagina’s ‘Werk en beroep‘ en ‘Het Nieuws voor Kinderen‘.

Categoriseren
Een heldere indeling maken is altijd gepuzzel. De benoeming van de categorieën biedt ruimte voor verschillende opvattingen. Bij de indeling van de links op 8-12.info volg ik in eerste instantie de vakken zoals de gemiddelde basisschool die aanbiedt: Rekenen, Taal, Wereldoriëntatie, Natuur en Techniek, Kunst en Muziek.

De vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis vallen onder Wereldoriëntatie, evenals Topografie, Verkeer, Archeologie (Oudheden) en Tijdlijnen. De laatste vier extra’s komen voort uit het feit dat rond deze onderwerpen veel bruikbare sites voor kinderen ontwikkeld zijn. Sport – met verbazend weinig kinderinformatie – valt onder Lichaam-Sport van hoofdcategorie Natuur&Techniek. Deze categorie is inmiddels wel aan een nieuwe indeling toe. Hoe is nog de vraag. De hoofdpagina zelf moet niet ingewikkelder worden.

De links op de nieuwe pagina uit deze update zijn als volgt ingedeeld:

  – Hoe zit de maatschappij in elkaar?
  – Organisaties
  – Kinderen in de maatschappij
  – Duurzaamheid
  – Discussie

Ook deze indeling is uit de verhoudingen binnen het aanbod voortgekomen. Het zou mooi zijn om nog kinderfilosofie op te nemen in het eerste hoofdstukje. Maar alle internetwerk dat ik hierover ken, is gericht op volwassenen. Jammer dat de site gewijd aan kinderfilosoof Berrie Heesen verdwenen is.

Suggesties voor links
Aanvullingen zijn welkom via maarten@8-12.info. Dit zijn de criteria voor links op 8-12.info:

  – Openbaar toegankelijk
  – Reclame-vrij
  – Geen primair commerciële opzet
  – Leesbaar voor kinderen tussen acht en twaalf jaar
  – Kwaliteit van de interactiviteit in verhouding tot de leeftijdsgroep en het onderwerp

En directe toegankelijkheid voor kinderen. Dat betekent: geen mix met content voor leerkrachten of ouders, maar rechtstreeks bruikbaar of toegang via duidelijke dieplinks naar een kind/kids-onderdeel van een algemene website. Bij de kwaliteit van de informatie wordt gekeken naar betrouwbaarheid, redactie en bronnen. Dit is het lastigste onderdeel, omdat het om veel research vraagt – wat vertrouw je wel, wat niet? Om een paar afwegingen te noemen: thinkquest-sites van kinderen zie ik niet als informatiebron; wel als referentie, om te starten met een onderwerp. En musea zijn bij uitstek plekken met consistente informatie. Zonde dat er bezuinigd gaat worden op de wetenschappelijke afdelingen waar onderzoek wordt gedaan.

Maarten

NB De pagina’s Natuur, Lichaam-sport en Allerlei Techniek zijn bijgewerkt. Ook is de Lichaam-sport zoekmachine verbeterd.

Print Friendly, PDF & Email

Sprenger Media Educatie / Maarten Sprenger - Wordpressdesign
Bombax Theme designed by itx