| Deze website wordt niet meer onderhouden. Ga naar slimzoeken.nu voor actuele informatie. |


 

1. Geschikte informatie voor kinderen direct vinden
Informatie voor kinderen hoort liefst duidelijk, betrouwbaar en goed te vinden te zijn. Daarom maken we bij WizeNoze twee zoekmachines voor zes tot achttien jaar: JouwZoekmachine.nl en WizeNoze.com

2. Internet leren gebruiken
Over sommige onderwerpen is geen begrijpelijke informatie voor kinderen beschikbaar. Het is daarom des te belangrijker om al op de basisschool zelf goed te leren zoeken op internet. Aan de hand van het boek ‘Slim zoeken op internet, voor thuis, op school en waar je ook bent’ kunnen kinderen vanaf ongeveer acht jaar slim leren zoeken en vinden. Lees verder

3. Onderwijsbronnen – denk na over wat je doorgeeft
Het is belangrijk om na te denken over het gebruik en de kwaliteit van internetbronnen in het onderwijs. Welke bronnen zijn uitstekend, dubieus of totaal ongeschikt? Denken leerkrachten voldoende na over kwaliteit van internet-informatie in het onderwijs? Welke criteria zijn er voor aan te leggen? Onderzoek moet de discussie hierover helder maken, samen met o.a. studenten van (universitaire) Pabo’s.

Een uitgebreid Engelstalig artikel over kinderinformatie, met een analyse van het Nederlandse aanbod en gebruik, is te vinden bij Society of the Query: Children’s Information – Who cares?

NL Samenvatting:

“Een participerende observatie en literatuurstudie van ‚best practices’ op het gebied van informatievaardigheden, kinderzoekmachines en online informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar.”

Conclusies en aanbevelingen in vijf statements.

1. Onderzoek de kwaliteit van online-informatie voor kinderen (kwalitatief en kwantitatief), nu het internet een steeds belangrijkere bron van informatie op scholen wordt.

2. Leer leraren en studenten te onderzoeken en beoordelen wat kinderen wordt aangeboden. Welke online bronnen zijn echt geschikt voor kinderen, dat wil zeggen: leesbaar en betrouwbaar?

3. Geef kinderen concrete hulpmiddelen en richtlijnen wanneer je ze vraagt iets te ‘googelen’ op school.

4. Zorg voor sterke content voor kinderen op het web. Zoeken naar bruikbare informatie kan alleen succesvol zijn als er voldoende kwaliteit aanwezig is en toegevoegd wordt.

5. Continuïteit is nodig. Teveel informatie nuttige kinderinformatie verdwijnt gewoon van het web.

De printable versie staat hier.

Een Nederlandse bewerking door Miriam Rasch van het artikel verscheen in juni 2014 in het magazine van Society of the Query (art. nr 13)

.
______________________________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email
Sprenger Media Educatie / Maarten Sprenger - Wordpressdesign
Bombax Theme designed by itx